PATIENTINFORMATION

Video der klæder patienten trygt på

til mødet med sundhedsvæsenet

BRUG VIDEO TIL AT INFORMERE PATIENTERNE

Patientinformation er det område, vi arbejder allermest med.
Vi har derfor en række erfaringer vi gerne vil dele med dig.

Patienter har stort behov for information omkring deres behandlingsforløb og tilstrækkelig information bidrager til, at patienter føler sig mere trygge ved behandlingen og får en større forståelse for behandlingens forløb. Video kan med fordel bruges som formidlingsmedie til en række af de informationer patienter har brug for. 

GODE VIDEOFORMATER TIL PATIENTINFORMATION

CCC

CCC

BRUG VIDEO TIL INFORMATION DER ER FYSISK OG KOMPLEKS

Videoer er gode til at formidle kompleks information, fordi kombinationen af lyd, grafik og billedside kan øge muligheden for at patienterne forstår informationen.

Der ligger mange ekstra informationer i videobilledet, som kan være svære at beskrive i tekst. Video er derfor særligt godt til fysisk information, eksempelvis hvordan operationslokalet ser ud, hvordan lungerne er opbygget eller hvordan en træningsøvelse udøves korrekt.

CCC

CCC

CCC

CCC

VIDEO I ØJENHØJDE MED PATIENTERNE

Nogle patienter har nemmere ved at forstå information, når den er visuel, og video kan give patienterne en følelse af nærmest at sidde overfor lægen eller sygeplejersken. Når en læge eksempelvis forklarer til kameraet, hvordan en operation foregår eller fortæller om symptomer på en bestemt sygdom. 

Video kan bruges som et supplement til en ”normal” patientsamtale, hvor patienten har mulighed for at se og høre informationen på det tidspunkt, de selv mentalt er klar til at modtage informationen.

Videomediet kan også bruges bredt til at efterleve kravet om tilgængelighed af information og kan bruges mere snævert i forhold til særlige målgrupper, eksempelvis børn og patientgrupper med lav sundhedskompetence eller læsevanskeligheder. 

UNDGÅ AT OVERPRODUCERE

En barriere for videoproduktion er, at det kan opleves ressourcemæssigt krævende. Og det kan det også være. Vi har dog god erfaring med at producere video på et niveau, hvor den faglige fortælling, lyd- og billedside er i acceptabel kvalitet, men hvor det undgås at overproducere, så video ikke bliver for ressourcemæssigt krævende. Vi har også stor erfaring I at tænke, hvordan I kan få meget ud af jeres videooptagelser ved at optage indhold, der kan bruges i flere videoer, så det kan genbruges i forbindelse med forskellige informationsbehov.

FÅ DIN VIDEO UD TIL PATIENTERNE

Det er afgørende vigtigt, at der sættes ressourcer af til at distribuere videoer, efter at de er produceret. For at få succes med videoinformation skal videoerne være nemt tilgængelige for patienterne. Derfor skal videoer implementeres i selve behandlingsforløbene på relevante steder, som eksempelvis indkaldelser i e-boks og ”Min Sundhedsplatform”, infoskærme, patientsamtaler og patientundervisning. 

Herudover bør der arbejdes på at udbrede kendskabet til videoerne hos egen læge og relevante patientforeninger. Endelig skal video gøre søgbar, så patienterne selv finder frem til videoerne i deres online søgning efter information.
En forudsætning for at videomediet hele tiden udvikles optimalt for patienterne er, at videoindsatserne systematisk evalueres både på produktion- og distributionsniveau.

 

HVORDAN KAN VI HJÆLPE DIG VIDERE MED DIN PATIENTVIDEO?

Kontakt os

Har du spørgsmål eller ønsker du at booke et kursus
eller en videoproduktion, glæder vi os til at høre fra dig.

Scroll til toppen