VIDEO DER KLÆDER
PA​TIENTEN TRYGT PÅ

Brug video til at informere patienten.
Video bidrager til, at patienter føler sig mere trygge og får større forståelse for deres behandlingsforløb.

VELKOMMEN TIL AFDELINGEN
Video der kort præsenterer et hospital eller en afdeling for patienterne.
Videoen kan fortælles på mange måder, men ofte vil det være en medarbejder eller en speak i kombination med videoscener der formidler det, der tales om.

VELKOMMEN TIL AFDELINGEN
Video der kort præsenterer et hospital eller en afdeling for patienterne.
Videoen kan fortælles på mange måder, men ofte vil det være en medarbejder eller en speak i kombination med videoscener der formidler det, der tales om.

Introduktion til
Rigshospitalets HovedOrtoCentret

Velkommen til
Kommunikationscenteret

Velkommen til
Hæmatologisk Afdeling


SÅDAN FOREGÅR BEHANDLINGEN
Video der formidler, hvordan en undersøgelse eller operation foregår. Patienten ser hele forløbet og forstår, hvad han eller hun kan forvente

og kan se filmen flere gange. Filmen kan både henvende sig til patienter og pårørende.
SÅDAN FOREGÅR BEHANDLINGEN
Video der formidler, hvordan en undersøgelse eller operation foregår. Patienten ser hele forløbet og forstår, hvad han eller hun kan forvente
og kan se filmen flere gange. Filmen kan både henvende sig til patienter og pårørende.

Sådan foregår en udvidet 
lungefunktionsundersøgelse

Forløbet 
af en hjerteoperation

Sådan foregår
en bedøvelse

ONLINE PATIENTUNDERVISNING
Flere hospitaler vælger at lave deres fysiske patientinformation om til online undervisning, som enten erstatter eller supplerer den traditionelle undervisning. Med online undervisning kan patienten undgå transporten til hospitalet og se videoen evt. sammen med pårørende, når det passer dem.

ONLINE PATIENTUNDERVISNING
Flere hospitaler vælger at lave deres fysiske patientinformation om til online undervisning, som enten erstatter eller supplerer den traditionelle undervisning. Med online undervisning kan patienten undgå transporten til hospitalet og se videoen evt. sammen med pårørende, når det passer dem.

Information til patienten i forbindelse med en operation i hoved-/halsområdet

Træningsvideo til
patienter med hofteproblemer

Sådan bader du
med et CVK

SÅDAN FORETAGER DU SELV BEHANDLING I HJEMMET
Video der viser hvordan patienten selv kan fortage behandling i hjemmet.
Det kan eksempelvis være måling af blodtryk, monitorering, blodprøver etc.
SÅDAN FORETAGER DU SELV BEHANDLING I HJEMMET
Video der viser hvordan patienten selv kan fortage behandling i hjemmet. Det kan eksempelvis være måling af blodtryk, monitorering, blodprøver etc.

Selvundersøgelse
til gigtpatienter

De fem bedste
ammestillinger 

Sådan vasker du
hænder korrekt

VIDEN OM DIN DIAGNOSE
Video der kort forklarer diagnosen. Det kan enten være en fagperson der meget simpelt ”tegner og fortæller”
og forklarer en diagnose. Videoen kan også indholde grafik eller animationer.

VIDEN OM DIN DIAGNOSE
Video der kort forklarer diagnosen. Det kan enten være en fagperson der meget simpelt ”tegner og fortæller” og forklarer en diagnose. Videoen kan også indholde grafik eller animationer.

Information om
din risiko for kræft

Explainer patientvideo
– udskiftning af hjerteklap

VIDEO I ØJENHØJDE MED PATIENTERNE

Nogle patienter har nemmere ved at forstå information, når den er visuel, og video kan give patienterne en følelse af nærmest at sidde overfor lægen eller sygeplejersken. Når en læge eksempelvis forklarer til kameraet, hvordan en operation foregår eller fortæller om symptomer på en bestemt sygdom. 

Video kan bruges som et supplement til en ”normal” patientsamtale, hvor patienten har mulighed for at se og høre informationen på det tidspunkt, de selv mentalt er klar til at modtage informationen.

Videomediet kan også bruges bredt til at efterleve kravet om tilgængelighed af information og kan bruges mere snævert i forhold til særlige målgrupper, eksempelvis børn og patientgrupper med lav sundhedskompetence eller læsevanskeligheder. 

UNDGÅ AT OVERPRODUCERE

En barriere for videoproduktion er, at det kan opleves ressourcemæssigt krævende. Og det kan det også være. Vi har dog god erfaring med at producere video på et niveau, hvor den faglige fortælling, lyd- og billedside er i acceptabel kvalitet, men hvor det undgås at overproducere, så video ikke bliver for ressourcemæssigt krævende. Vi har også stor erfaring I at tænke, hvordan I kan få meget ud af jeres videooptagelser ved at optage indhold, der kan bruges i flere videoer, så det kan genbruges i forbindelse med forskellige informationsbehov.

GODE VIDEOFORMATER TIL PATIENTINFORMATION

Kontakt os

Har du spørgsmål eller ønsker du at booke et kursus
eller en videoproduktion, glæder vi os til at høre fra dig.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller ønsker du at booke et kursus
eller en videoproduktion, glæder vi os til at høre fra dig.